Exhibition #77 – Antrei Hartikainen: Fragile

9.9.–2.10.2021

 

EN

Antrei Hartikainen’s exhibition FRAGILE is themed around the fragility of man and nature – reflected in wood, glass and their various manufacturing processes. The vulnerability, fragility and beauty of nature, as well as the human mind and body, are present in the layers of the exhibition pieces. The tension between the works arises in the contrast of gloomy and light surfaces, and the dialogue between the characteristics of glass and wood as materials.

The materials taken to their extremes balance between delicate beauty and unstable weakness. These create a surprising and cohesive whole, consisting of furniture, products and sculptures.

”In many ways, my working is material-based, and because of my background, wood in its various forms is often the most natural choice of material. When I start working a new material, I think a lot about what I have to give, and from what direction I approach the material and technique so that I may bring some new perspective to a continuation of rich tradition.
The working of glass is surprising and very fascinating in that respect. The process, as well as glass as a physical material, is very delicate and challenging, demanding tolerance of uncertainty through the various manufacturing steps. The surprise element in material behavior also requires constant readiness for change.”

The exhibition is part of Helsinki Design week programme.

 

FI

FRAGILE -näyttely kuvastaa ihmisen ja luonnon haurautta puu- ja lasimateriaalien sekä erilaisten valmistusprosessien kautta. Luonnon sekä ihmismielen ja -kehon haavoittuvuus, hauraus ja kauneus on eri tasoilla läsnä näyttelyssä. Teosten välinen jännite muodostuu synkkien ja vaaleiden pintojen kontrasteista sekä lasi- ja puumateriaalien ominaispiirteiden vuoropuhelusta.

Äärimmilleen viedyt materiaalit tasapainottelevat herkän kauneuden ja epävakaan heikkouden välillä. Nämä luovat yllättävän ja yhtenäisen kokonaisuuden, joka muodostuu kalusteista, tuotteista sekä veistoksista.

“Työskentelyni on monilta osin materiaalilähtöistä ja taustani vuoksi puu eri muodoissa on usein se luontaisin valinta materiaaliksi. Aloittaessa uuden materiaalin parissa työskentelyä pohdin paljon mitä annettavaa juuri minulla on sekä miltä suunnalta lähestyn materiaalia ja tekniikoita, jotta voin tuoda jonkin uuden lähestymistavan tai näkökulman jatkoksi rikkaaseen perinteeseen.

Lasimateriaalin parissa työskentely on yllätyksellistä ja siltä osin erittäin kiehtovaa. Työskentelyprosessina sekä fyysisenä materiaalina lasi on hyvin herkkä ja haastava, vaatien epävarmuuden sietämistä eri valmistusvaiheiden läpi.
Yllättävyys materiaalin käyttäytymisessä vaatii myös jatkuvaa valmiustilaa muutoksille.”

Näyttely on osa Helsinki Design Weekin ohjelmaa.

 

SVE

FRAGILE-utställningen beskriver via trä- och glasmaterial samt olika framställningsprosesser hur skör människan och naturen är. Naturen, det mänskliga sinnet och kroppens sårbarhet, skörhet och skönhet är på olika nivåer närvarande på utställningen. Verkens inbördes spänning skapas av kontrasten mellan dystra och ljusa stor samt av dialogen mellan glas- och trämaterialens olika egenskaper.

Utställningen är en del av Helsinki Design Weeks program.